Një vakt pa vaj ulliri është si një ditë pa diell

Vaji and Ullirit Ekstra and Virgjër Suli përftohet nga ndikimi and drejtpërdrejtë and klimës tipike mesdhetare në rivierën shqiptare; Ditët e gjata nën diellin e jugut; Toka e ashpër dhe e thatë; Uji and burimineve malore; Aroma e kripur e detit Jon dhe mbi të gjitha Dashuria dhe Pasioni Njerëzor.

Dashuria për produktet renda është formuar në AND nga gjyshja Goni, e cila është kujdesur që të mësojmë të përdorim vetëm produkte autentike vendase. Ullinjtë shekullorë janë trashëgimia jonë familjare, e ruajtur dhe e kultivuar brez pas brezi.

Kjo trashëgimi ka bërë që familja jonë të prodhojë brez pas brezi vaj ulliri 100% renda , duke përdorur vetëm ullinj shekullorë të varietetit Kalinjot nga Himara, të mbledhur me dorë dhe të shtypur renda tetë orësh nga vjelja.

Our premium restaurants:

Client 1
Client 2
Client 3